Tips for å redusere strømregningen

Vi er begunstiget med svært lave strømpriser i Norge, i forhold til resten av Europa, men fremdeles er strømregningen en betydelig utgiftspost for mange familier. Heldigvis er det mange grep man kan ta i det daglige, for å redusere strømregningen.

Bytt strømleverandør

Det første, og noe av det enkleste du kan gjøre er å se om du betaler for mye for strømmen. Det finnes flere nettjenester som lar deg sammenligne priser fra de ulike strømleverandører, og det tar normalt bare noen minutter å velge en ny leverandør.

Etterisolering

Bruker du strøm for oppvarming av boligen, vil det i mange tilfeller være en betydelig besparelse å hente på å etterisolere. Spesielt loft og grunnmur er to steder som relativt enkelt kan etterisoleres, også uten at kostnaden løper helt løpsk. I noen kommuner er det til og med mulig å få støtte fra Enova til etterisolering, slik at du får deler av kostnaden dekket.

Reduser utgiftene til varmtvann

Oppvarming av vann er en ting som krever mye strøm og der det kan være mye å spare. Har du en varmtvannsbereder av eldre type, er den høyst sannsynlig ikke like effektiv som moderne vannvarmere, og den er helt sikkert heller ikke like godt isolert, slik at det trengs mer strøm for å varme vannet opp.

Er du litt Petter Smart og har du god plass i rommet der du har vannvarmeren din, kan det være mye å spare på å skrelle isolasjonen av en gammel varmtvannsbereder, og montere denne mellom vannkilden og inntaket på din vannvarmer. Den gamle tanken skal ikke kobles til strøm, poenget er rett og slett at det kalde vannet først flyter gjennom den gamle tanken der det blir varmet opp til romtemperatur, før det går videre til vannvarmeren. På denne måten vil vannet holde 16-20 grader, frem for 5-10 grader når det løper inn i vannvarmeren, og mengden strøm som trengs for å varme det ytterligere opp, reduseres betraktelig.

Bli kvitt strømtyvene

Vi har gjerne hjemmet fullt av elektriske apparater som står på standby når de ikke er i bruk, noe som sluker strøm. Det samme gjelder mobilladeren som blir sittende i strømuttaket, også når den ikke er i bruk. Man kan selvsagt dra støpselet på Tven ut, når den ikke er i bruk, men det blir fort tungvint. Et alternativ er å få montert en stikkontakt med av/på bryter, eller ennå enklere; Kjøpe et grenuttak med bryter. Det estimeres at en typisk norsk stue med TV, dekoder, DVD-spiller og stereoanlegg kan spare opp mot 500kWh per år, ved å slukke helt for apparatene når de ikke er i bruk.